Tekst w czasie rzeczywistym

Tekst w czasie rzeczywistym (RTT) to usługa tekstowa świadczona przez usługodawców w niektórych krajach/regionach. Umożliwia odczytywanie każdej litery w trakcie jej wpisywania z klawiatury. Sprawdź u operatora komórkowego, czy usługa RTT jest dostępna w danym planie taryfowym. Należy pamiętać, że aby skontaktować się z numerem 911 przy użyciu usługi RTT w Stanach Zjednoczonych, posiadany telefon musi mieć zainstalowaną kartę SIM. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z usługi RTT z poziomu posiadanego telefonu, należy odwiedzić witrynę https://support.google.com/accessibility/android.