Przesyłanie zawartości ze starego urządzenia

Istnieje kilka sposobów przesyłania danych ze starego urządzenia do nowego.

  • Przesyłanie danych za pomocą aplikacji Xperia Transfer 2.
  • Synchronizacja danych za pomocą konta Google.
  • Skopiowanie danych i przesłanie ich do komputera.
  • Skopiowanie danych i przesłanie ich na kartę SD.

Wskazówka

Przesyłanie zawartości za pomocą aplikacji Xperia Transfer 2

Aplikacja Xperia Transfer 2 umożliwia przesyłanie zdjęć, nagrań wideo, muzyki lub innych plików ze starego urządzenia do nowego.

Najprostszym sposobem podłączenia urządzeń jest użycie przewodu USB. Aby przesłać pliki z urządzenia iOS, należy użyć adaptera USB OTG oraz przewodu USB. Można także nawiązywać połączenie między urządzeniami przy użyciu sieci Wi-Fi.


(A): Adapter USB OTG (używaj adaptera USB OTG do przesyłania plików z urządzenia iOS.)

Obraz przedstawiający podłączanie urządzeń przy użyciu przewodu USB

  1. Uruchom aplikację Xperia Transfer 2 na nowym urządzeniu.
    Aby przesłać pliki z urządzenia z systemem Android, pobierz i uruchom aplikację Xperia Transfer 2 na starym urządzeniu.
  2. Nawiąż połączenie i prześlij pliki, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.