Osat ja painikkeet

 1. (virta)/PAIRING -painike

 2. –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet

 3. (toisto)/(puhelu) -painike

 4. ADD-painike

 5. Hihnan aukko

 6. Virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo (sininen)

 7. L (vasen)/R (oikea) -merkkivalot (valkoinen)

 8. MIC (mikrofoni)

 9. CHG (lataus) -merkkivalo (oranssi)

 10. DC IN 5V -liitäntä*

 11. RESET-painike

 12. AUDIO IN -liitäntä

 13. Suojus

 14. Hihna

* Lataa kaiutin liittämällä USB-verkkolaite tähän liitäntään.