Virran kytkeminen päälle

  1. Paina (virta)/PAIRING -painiketta.

    Virta/ (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti sinisenä.

    Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen tai kun kaiuttimeen ei ole tallennettu parinmuodostuksen tietoja, virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

Huomautus

  • Jos CHG (lataus) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä. Tällöin kaiutin sammuu automaattisesti. Lataa sisäinen akku.

  • Kun CHG (lataus) -merkkivalo välkkyy hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.