Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen välille, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

 • Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.

 • Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.

 • Lopeta toisto BLUETOOTH-laitteelta.

 • Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta. BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.

 • Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 1. Kytke kaiutin päälle.

 2. Tarkasta virta/(BLUETOOTH) -merkkivalon tila.

  Kun merkkivalo välkkyy nopeasti

  Kaiutin on parinmuodostustilassa. Siirry vaiheeseen.

  Kun merkkivalo välkkyy hitaasti

  Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta.

  • Jos haluat muodostaa parin BLUETOOTH-laitteen kanssa, jota et ole rekisteröinyt (johon et ole muodostanut paria) aiemmin, siirry vaiheeseen.

  • Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle älypuhelimella/iPhonella. BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhteys saattaa muodostua, kun kaiuttimen virta kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

  Kun merkkivalo pysyy valaistuna

  Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

  Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

  • Jos haluat muodostaa parin BLUETOOTH-laitteen kanssa, jota et ole rekisteröinyt (johon et ole muodostanut paria) aiemmin, siirry vaiheeseen.

  • Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle älypuhelimella/iPhonella.

 3. Pidä(virta)/PAIRING -painike painettuna, kunnes kuulet piippauksia ja virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

  Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

 4. Suorita parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.

  Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse ”SRS-XB12”.

  Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita ”0000”.

  * Todentamisavainta voidaan kutsua myös ”salakoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”salasanaksi”.

 5. Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

  Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta alkaen.

Vihje

 • Kun BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu BLUETOOTH-laitteella, joka on yhdistetty kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, BLUETOOTH-laite voidaan yhdistää kaiuttimeen uudelleen vain painamalla(virta)/PAIRING -painiketta.

 • Saat yksityiskohtaiset ohjeet BLUETOOTH-laitteen käytöstä lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

 • Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta alkaen.

 • Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos BLUETOOTH-laitteen todentamisavaimeksi asetetaan muu kuin ”0000”, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.

 • Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

  • Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.

   Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.

  • Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

  • Kaiutin alustetaan.

   Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen/iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhonelta/iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.

 • Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

 • Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään silloin, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.