Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

 • Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.

 • Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.

 • Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöikä. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

 • Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöikä vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa, CHG (lataus) -merkkivalo (oranssi) välkkyy nopeasti.

 • Ympäristön lämpötila on jokin muu kuin 5 °C – 35 °C.

 • Sisäisessä akussa on ongelma.

 • Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

Kun sisäisessä akussa on havaittu poikkeama, lopeta lataus välittömästi, odota hetki ja lataa sisäistä akkua sitten uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

 • Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.

 • Lataa akku ympäristön lämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.

 • Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.

 • Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

 • Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.

 • Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen käyttölämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.

 • Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.

 • Vaikka et aikoisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.

 • Lataaminen USB-keskittimen kautta taataan vain, jos käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on hyväksytty logo.

 • Älä liitä kaiutinta tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, kun tietokonetta ei ole liitetty verkkovirtaan. Muutoin tietokoneen akku saattaa tyhjentyä.