Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

 • Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.

 • Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.

 • Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Pysäytä toisto tietokoneelta.

 • Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

 1. Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta.

  Windows 10

  Valitse [(Action Center)] – [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

  Windows 8.1

  Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].

  Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].

  Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.

  Windows 7

  Napsauta [Start]-painiketta ja vielä [Devices and Printers].

 2. Kytke kaiutin päälle.

  Virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti sinisenä.

  • Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan vain(virta)/PAIRING -painiketta painamalla. Siirry vaiheeseen.

  • Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähellä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostuu automaattisesti ja virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

 3. Pidä(virta)/PAIRING -painike painettuna, kunnes kuulet piippauksia ja virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

  Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

 4. Etsi kaiutin tietokoneelta.

  Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden avulla

  Windows 10/Windows 8.1

  1. Valitse [Connect] Action Centeristä näytön oikeassa alareunassa.

  2. Valitse [SRS-XB12].

   Jos [SRS-XB12] ei ilmesty näytölle, toista menettely vaiheesta alkaen.

   Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen.

  Windows 7

  1. Napsauta [Add a device].

  2. Valitse [SRS-XB12] ja napsauta [Next].

   Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita ”0000”.

   Jos [SRS-XB12] ei tule näkyviin, suorita menettely uudelleen vaiheesta alkaen.

   * Todentamisavainta voidaan kutsua myös ”salakoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”salasanaksi”.

  3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].

   Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

   ”-merkki tulee näkyviin [SRS-XB12]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun ””-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen.

   Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan, kaiuttimen automaattisen sammutuksen toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos näin tapahtuu, kytke kaiutin uudestaan päälle.

 5. Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

  Windows 10

  Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen.

  Windows 8.1

  1. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XB12], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

  2. Vahvista [SRS-XB12 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.

   • Jos [SRS-XB12 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen.

   • Jos [SRS-XB12 Stereo] -kohdan vieressä ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

   • Jos [SRS-XB12 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry tämän jälkeen seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

  3. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XB12 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

   Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [SRS-XB12 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen.

   Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [SRS-XB12 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device]-kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

  Windows 7

  1. Kaksoisnapsauta [SRS-XB12]-valintaa kohdassa [Devices].

  2. Napsauta [Listen to Music].

   Kun kaiuttimeen on muodostettu yhteys, näkyviin tulee valintamerkki.

 6. Tarkasta, että virta/(BLUETOOTH) -merkkivaloon on vaihtunut välkkyvän valon sijasta pysyvä valo.

  Kun kaiuttimen ja tietokoneen välillä on yhteys, virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna. Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia tms.

Vihje

 • Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

 • Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta alkaen.

 • Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

  • Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.

   Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.

  • Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

  • Kaiutin alustetaan.

   Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen/iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhonelta/iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.

 • Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

 • Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos muu kuin ”0000” asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.

 • Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.