Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

  • Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan.

  • Voit käyttää kaiuttimen lisäystoimintoa muodostamalla parin kaiuttimeen, jossa virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä.

  • Jos virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo ei välky nopeasti sinisenä, pidä (virta)/PAIRING -painiketta painettuna, kunnes kuulet piippauksia ja virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

  • Kun kaiutin on alustettu, iPhone/iPod touch ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tällöin parinmuodostuksen tiedot iPhonelta/iPod touchilta ja muodosta pari niiden välille uudelleen.

  • Varmista, että BLUETOOTH-laite on kytketty päälle ja BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella.

  • Jos kaiutin ei näy BLUETOOTH-laitteella, sammuta laitteen BLUETOOTH-toiminto ja kytke BLUETOOTH-toiminto uudelleen päälle. Tämä saattaa ratkaista ongelman.