Ääni pienenee käytön aikana

  • Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
    • Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja CHG (lataus) -merkkivalo välkkyy hitaasti kaiuttimen saadessa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta.
    • Kun sisäisen akun virtataso on alhainen sen seurauksena, että kaiutinta on käytetty korkealla äänenvoimakkuudella pitkään, vaikka kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen.
  • Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
    1. Sammuta kaiutin.
    2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.