Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.

Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

 • Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkistä voimakasta ääntä.

  BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

 1. Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.

  Virta/(BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

 2. Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.
 3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

  Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella, virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy kerran tai 3 kertaa.

  Voit käyttää kaiuttimen painikkeita toiston aikana suorittaaksesi seuraavat toiminnot.

  Tauota

  Tauota painamalla(toisto)/(puhelu) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.

  Siirry seuraavan kappaleen alkuun

  Paina (toisto)/(puhelu) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

  Siirry nykyisen kappaleen alkuun

  Paina(toisto)/(puhelu) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

Vihje

 • Sisäinen akku voidaan ladata jopa kaiuttimen käytön aikana, jos kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen.

 • Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa.

Huomautus

 • Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti.

 • Kun liität kannettavan äänilaitteen jne. kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään kuunnellessasi musiikkia BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaiutin siirtyy automaattisesti AUDIO IN -tilaan. Tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteen musiikki ei kuulu (jos BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella jälleen musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

 • Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.

 • Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.

 • BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.

 • Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.