Varotoimet

Turvallisuus

  • Lue kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.

  • Laitteen takaosan pohjassa on tärkeitä tietoja, kuten mallin nimi.

Sijoittaminen

  • Älä aseta laitetta kaltevaan asentoon.

  • Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai valaistuslaitteiden alle.

  • Älä käytä laitetta autossa äläkä jätä sitä autoon.

  • Älä jätä laitteen lähelle esineitä, joissa on magneettikenttiä (pankkikortit, magneettikoodatut luottokortit jne.).

Puhdistaminen

  • Älä käytä kotelon puhdistuksessa pesuaineita tai liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohentimia.

Käyttö

  • Älä työnnä pieniä esineitä tms. laitteen liittimiin (USB/AUDIO IN) tai ilmanvaihtoaukkoon. Kaiuttimeen saattaa tulla oikosulku tai toimintahäiriö.

Muuta

  • Kaiuttimen lisäystoiminnon käyttämiseen tarvitaan 2 kaiutinta. Vain SBC-koodekkia tuetaan kaiuttimen lisäystoiminnon käyttämisen aikana.

  • Jos sinulla on kysyttävää tai koet ongelmia, joita tämä Käyttöopas, ei kata, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.