BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

  • Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

  • Sammuta BLUETOOTH-laite.

  • Sammuta kaiutin.

Vihje

  • Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi kaiuttimen lisäystoimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.

  • Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.