Kaiuttimen lataaminen

Kaiutinta voidaan käyttää liittämällä se seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai käyttämällä sisäistä akkua.

Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, huolehdi, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen virran kytkemistä päälle. Voit käyttää kaiutinta sisäisen akun avulla lataamalla kaiuttimen ennen käyttöä.

 1. Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen.
  • Lataaminen seinäpistorasian kautta

   Liitä mikro-USB-kaapeli (toimitettu mukana) kaiuttimen DC IN 5V -liitäntään ja liitä toinen pää USB-verkkolaitteeseen (saatavana kaupoista). Kytke tämän jälkeen USB-verkkolaite seinäpistorasiaan.

  • Lataaminen käynnistetyn tietokoneen kautta

   Liitä mikro-USB-kaapeli (toimitettu mukana) kaiuttimeen ja liitä toinen pää käynnistettyyn tietokoneeseen.

  Varmista latauksen valmistuttua, että -merkillä varustettu puoli osoittaa ylöspäin ja sulje suojus kunnolla.

  Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi.

  CHG (lataus) -merkkivalo syttyy oranssiksi latauksen ajaksi. Lataus kestää noin 4 tuntia ja 30 minuuttia*, minkä jälkeen merkkivalo sammuu.

  Kaiutin tukee USB-verkkolaitteita (saatavana kaupoista), joiden lähtöjännite on vähintään 500 mA. Laitteen mukana toimitetun mikro-USB-kaapelin tai USB-standardin mukaisen mikro-USB-kaapelin käyttöä kuitenkin suositellaan. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.

  * Aika, joka kuluu tyhjän akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen, CHG (lataus) -merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

Litiumioniakun käyttöaika (toistossa BLUETOOTH-yhteyden kautta)

 • Noin 16 tuntia

  Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 27.

 • Noin 5 tuntia

  Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus.

Sisäisen akun käyttöaika mitataan käyttämällä määritettyä musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi erota annetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun CHG (lataus) -merkkivalo välkkyy hitaasti oranssina, akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.

Vihje

 • Voit ladata kaiuttimen myös liittämällä sen käynnistettyyn tietokoneeseen mikro-USB-kaapelin avulla. Toimivuutta kaikkien tietokoneiden yhteydessä ei kuitenkaan taata. Takuu ei myöskään kata käyttöä itse koottujen tietokoneiden kanssa.

 • Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Verrattuna tilanteeseen kaiuttimen ollessa sammutettuna sisäisen akun lataaminen saattaa tällöin kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.

Huomautus

 • Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Muussa tapauksessa sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.

 • Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.

 • Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.

 • Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin ja liittämällä sen uudelleen käyttölämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.

 • Älä lataa paikoissa, joissa kaiuttimeen saattaa roiskua vettä.

 • Toimitetut lisävarusteet ja tämän kaiuttimen liittimet (USB/AUDIO IN) eivät ole vedenpitäviä tai pölytiiviitä.

 • Vaikka et aikoisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.