Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (kaiuttimen lisäystoiminto)

Yhdistämällä 2 SRS-XB12-kaiutinta BLUETOOTH-yhteydellä voit valita äänentoistoon stereotilan (stereoäänen) tai kaksoistilan (monoäänen). Tätä toimintoa varten tarvitaan 2 SRS-XB12-kaiutinta.

Valitse seuraavista 2 toistomenetelmästä.

Kaksoistila

Molemmat kaiuttimet toistavat samaa ääntä. Kaksoistila on alkuasetus.

Stereotila

Toinen kaiutin toistaa oikean kanavan (oikea puoli) ja toinen kaiutin vasemman kanavan (vasen puoli) ääntä kaiuttimien välistä stereotoistoa varten.

 1. Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan ja kytke molemmat kaiuttimet päälle.

  Kytke toinen kaiutin päälle painamalla sen(virta)/PAIRING -painiketta.

  Virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä.

  Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin virta/(BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta BLUETOOTH-laite.

 2. Pidä molempien kaiutinten ADD-painike painettuna, kunnes kuulet piippauksen.

  Virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo ja L (vasen)/R (oikea) -merkkivalo välkkyvät.

  Kun yhteys muodostetaan kaiuttimen lisäystoiminnon avulla, molempien kaiutinten L (vasen)/R (oikea) -merkkivalo pysyy valaistuna ja toisen kaiuttimen virta/(BLUETOOTH)-merkkivalo sammuu.

  Vihje

  • Tee toisen kaiuttimen asetus 1 minuutin kuluessa. Jos et tee asetuksia 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetukset peruutetaan.

 3. Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteella.

  Muodosta pari kaiuttimen, jossa on välkkyvä virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo, ja BLUETOOTH-laitteen välille. Lue Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla saadaksesi parinmuodostukseen tarvittavat tiedot.

 4. Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.
 5. Säädä äänenvoimakkuus painamalla toisen kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

  Kun äänenvoimakkuutta säädetään yhdellä kaiuttimella, myös toisen kaiuttimen äänenvoimakkuus muuttuu.

Vihje

 • Kun soitat tai vastaanotat puhelun, käytä ainoastaan kaiutinta, jonka virta/(BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy valo.

 • Jos mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö on yhdistetty kaiuttimeen yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen, kaiuttimesta kuuluva ääni voi vääristyä tai kohista. Katkaise tällöin BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden väliltä.

Huomautus

 • Jos nollaat tai alustat toisen 2 kaiuttimesta käyttäessäsi kaiuttimen lisäystoimintoa, varmista, että sammutat toisen kaiuttimen. Jos et sammuta toista kaiutinta ennen kuin käynnistät kaiuttimen lisäystoiminnon uudelleen, BLUETOOTH-yhteyden muodostamisessa ja äänentoistossa voi esiintyä ongelmia.

 • Jos kannettava äänilaite tms. on yhdistetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kaiutin siirtyy automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja kaiuttimen lisäystoiminto katkaistaan.

 • Kun videoita katsellaan kaiuttimen lisäystoimintoa käyttämällä, video ja ääni voivat toistua eri aikaan.