Tietoa merkkivaloista

CHG (lataus) -merkkivalo (oranssi)

Sammuu Kaiuttimen lataus on valmis.
Syttyy Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkkyy nopeasti (3 kertaa sekunnissa) Sisäisessä akussa on havaittu poikkeama. Lopeta lataus välittömästi.
Välkkyy hitaasti Sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.
Välkkyy 3 kertaa ja sammuu Jos CHG (lataus) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Huomautus

  • Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.

  • Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.

  • Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen käyttölämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.

Virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo (sininen)

Syttyy Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkkyy nopeasti (3 kertaa sekunnissa) Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.
Välkkyy hitaasti Kaiutin odottaa BLUETOOTH-laitetta, johon se voi muodostaa yhteyden.
Välkkyy kerran Joka kerran, kun painat -/+ (äänenvoimakkuus) -painiketta, merkkivalo välkkyy kerran.
Välkkyy 3 kertaa Kun käytät -/+ (äänenvoimakkuus) -painiketta ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle tai korkeimmalle tasolle, merkkivalo välkkyy 3 kertaa.

L (vasen)/R (oikea) -merkkivalo (valkoinen)

Välkkyy

Kaiutin siirtyy kaiuttimen lisäystoimintoon.

L (vasen)/R (oikea) -merkkivalot välkkyvät, kun yhteys kaiuttimen lisäystoimintoon epäonnistuu.

Syttyy

Kaiuttimessa käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa.