Kaiuttimen alustaminen

Jos kaiutin ei toimi normaalisti nollauksenkaan jälkeen, palauta tehdasasetukset alustamalla kaiutin.

Kun kaiutin on käynnistetty, pidä – (äänenvoimakkuus) -painiketta ja (virta)/PAIRING -painiketta painettuina samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan, kunnes kaiutin sammuu.

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan tehdasasetuksiin, jolloin kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

Huomautus

  • Kaiutinta ei voi alustaa, kun sitä ei ole kytketty päälle.