Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

 • Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.

 • Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Tietoa soittoäänistä

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.

Soittoääni vaihtelee seuraavin tavoin BLUETOOTH-matkapuhelimestasi riippuen.

 • Kaiuttimeen asetettu soittoääni

 • BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni

 • BLUETOOTH-matkapuhelimeen vain BLUETOOTH-yhteyttä varten asetettu soittoääni

 1. Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

  Virta/(BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

  Kaiuttimen lisäystoimintoa käytettäessä

  Muodosta yhteys kaiuttimeen, jossa virta/(BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

 2. Paina(toisto)/(puhelu) -painiketta puhelun saapuessa.

  Puhu kaiuttimen mikrofoniin.

  Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.

  Jos kaiuttimen kautta ei kuulu soittoääntä, kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.

 3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

  Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimella, virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy kerran.

  Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa.

 4. Voit lopettaa puhelun painamalla(toisto)/(puhelu) -painiketta.

  Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

 • Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimissa kuulokkeen käytöllä on etusija puheluiden saapuessa. Jos käytät HFP- tai HSP-yhteyttä, vaihda puhelulaite kaiuttimeen BLUETOOTH-matkapuhelimesi avulla.

 • Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofoniin suorempaan.

 • Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

 • Kaiuttimen lisäystoimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka virta/(BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo.

 • BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun saapuessa.

 • Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.

 • Jos äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta. Kun BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on kuitenkin käytettävissä.

 • Älypuhelimesi mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen jotkin handsfree-puheluiden toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti.