Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS High Sierra (versio 10.13)

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

 • Varmista, että langaton BLUETOOTH-teknologia on asennettu tietokoneeseesi.

 • Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.

 • Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.

 • Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Pysäytä toisto tietokoneelta.

 • Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

 • Tietokoneestasi riippuen kytke päälle sisäinen BLUETOOTH-sovitin.

  Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta, lue tietokoneesi käyttöohjeet.

 • Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.

  Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on (Mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

  • Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:

 1. Kytke kaiutin päälle.

  Virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti sinisenä.

  • Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan vain(virta)/PAIRING -painiketta painamalla. Siirry vaiheeseen.

  • Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähellä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostuu automaattisesti ja virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

 2. Pidä(virta)/PAIRING -painike painettuna, kunnes kuulet piippauksia ja virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

  Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

 3. Etsi kaiutin tietokoneelta.
  1. Valitse [(System Preferences)] – [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

  2. Valitse [SRS-XB12] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

 4. Tarkasta, että virta/(BLUETOOTH) -merkkivaloon on vaihtunut välkkyvän valon sijasta pysyvä valo.

  Kun kaiuttimen ja tietokoneen välillä on yhteys, virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna.

 5. Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-XB12] kohdasta [Output Device].

  Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

Vihje

 • Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

 • Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta alkaen.

 • Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

  • Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.

   Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.

  • Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

  • Kaiutin alustetaan.

   Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen/iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhonelta/iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.

 • Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

 • Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos muu kuin ”0000” asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.

 • Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.