Virran sammuttaminen

  1. Paina (virta)/PAIRING -painiketta.

    Virta/(BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu.