Tavaramerkit

  • Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
  • BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.
  • iPhone, iPod touch, macOS ja Siri ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
  • Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
  • WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
  • Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
  • Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
  • ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.