Kaiuttimen lisäystoiminnon katkaiseminen

Voit katkaista kaiuttimen lisäystoiminnon noudattamalla alla olevaa menettelyä.

  1. Pidä ADD-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen.

Vihje

  • Jos kannettava äänilaite tms. on yhdistetty AUDIO IN -liitäntään, kaiutin siirtyy automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja kaiuttimen lisäystoiminto katkaistaan.

  • Kaiuttimen lisäystoimintoa ei katkaista, vaikka kaiutin kytkettäisiin pois päältä. Kun kaiutin on kytketty päälle, kaiutin yrittää muodostaa kaiuttimen lisäystoiminnon toisen aiemmin yhdistetyn kaiuttimen kanssa. Jos haluat käyttää kaiuttimen lisäystoimintoa uudelleen, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa.

  • Jos haluat käyttää ainoastaan kaiutinta, jota käytettiin yhtenä kaiuttimena kaiuttimen lisäystoiminnossa, paina(virta)/PAIRING -painiketta kytkeäksesi kaiuttimen päälle ja pidä sitten ADD-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan katkaistaksesi kaiuttimen lisäystoiminnon.