Over BLUETOOTH draadloze technologie

De BLUETOOTH draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m.

Maximaal communicatiebereik

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

 • Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
 • Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
 • Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
 • Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruik maken van dezelfde frequenties, kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de luidspreker wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat. Doe in een dergelijk geval het volgende.

 • Gebruik de luidspreker tenminste 10 m verwijderd van een draadloos LAN-apparaat.

 • Als de luidspreker wordt gebruikt binnen 10 m van een draadloos LAN-apparaat, moet u dit draadloze LAN-apparaat uitschakelen.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de bediening van elektronische medische apparatuur. Zet zowel de luidspreker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden.

 • Waar ontvlambaar gas aanwezig is, in een ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
 • In de buurt van automatische deuren of een brandalarm

Opmerking

 • Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde profiel gebruiken als de luidspreker. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.
 • Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie, treedt er een kleine vertraging op in de weergave door de luidspreker ten opzichte van het BLUETOOTH-apparaat terwijl u praat via de telefoon of naar muziek luistert.
 • De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via BLUETOOTH.
 • Een apparaat met een BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc. en moet als zodanig geautoriseerd zijn. Ook als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-normen, dan nog is het mogelijk dat er geen verbinding kan worden gemaakt met bepaalde apparaten, of dat bepaalde apparaten niet correct werken, afhankelijk van de kenmerken of de specificaties van het apparaat in kwestie.
 • Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.
 • Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via BLUETOOTH omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
 • Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.