Over de indicators

CHG (opladen) indicator (oranje)

Gaat uit Het opladen van de luidspreker is voltooid.
Licht op De luidspreker wordt opgeladen.
Knippert snel (3 keer per seconde) Er is iets abnormaals met de ingebouwde batterij gedetecteerd. Stop onmiddellijk met laden.
Knippert langzaam De ingebouwde batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
Knippert 3 keer en gaat dan uit Als de CHG (opladen) indicator 3 keer knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Opmerking

  • Een luidspreker die gebruikt wordt, kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. In dit geval kan het, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde batterij op te laden. Daarom verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.

  • Wanneer u de luidspreker langere tijd gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de luidspreker aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Als resultaat kan het volume lager worden. Dit is geen defect. Schakel de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.

  • In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de micro-USB-kabel losmaken van de luidspreker en weer aansluiten bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

Aan/uit/(BLUETOOTH) indicator (blauw)

Licht op De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.
Knippert snel (3 keer per seconde) De luidspreker gaat in de koppelstand.
Knippert langzaam De luidspreker wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken.
Knippert één keer Met elke druk op de -/+ (volume) toets, knippert de indicator één keer.
Knippert 3 keer Wanneer u de -/+ (volume) toets gebruikt en het volume is ingesteld op het laagste of het hoogste niveau, knippert de indicator 3 keer.

L (Links)/R (Rechts) indicators (wit)

Knipperen

De luidspreker gaat in de functie voor het toevoegen van een luidspreker.

De L (Links)/R (Rechts) indicators knipperen wanneer de verbinding met de functie voor het toevoegen van een luidspreker is mislukt.

Licht op

De functie voor het toevoegen van een luidspreker wordt gebruikt op de luidspreker.