De luidspreker initialiseren

Als de luidspreker ook na het resetten nog niet goed werkt, moet u de luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen door hem te initialiseren.

Houd terwijl de luidspreker is ingeschakeld de – (volume) toets en de (aan/uit)/PAIRING-toets tegelijkertijd tenminste 5 seconden ingedrukt tot de luidspreker uit gaat.

De luidspreker wordt geïnitialiseerd. Instellingen zoals het volume, enz. zijn nu teruggezet op de fabrieksinstellingen en alle koppelingsinformatie is verwijderd.

Opmerking

  • De luidspreker kan niet worden geïnitialiseerd terwijl de stroom is uitgeschakeld.