Het volume wordt lager in gebruik.

  • In de volgende gevallen kan het volume lager worden. Dit is geen defect.
    • Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt en de CHG (opladen) indicator langzaam knippert en de luidspreker alleen door de ingebouwde batterij van stroom wordt voorzien.
    • Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt als resultaat van het langere tijd gebruiken van de luidspreker bij een hoog volume, ook als de luidspreker op een stopcontact is aangesloten via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.
  • Als het volume laag wordt terwijl het toestel gebruikt wordt, moet u de procedure hieronder volgen.
    1. Zet de luidspreker uit.
    2. Laad de ingebouwde batterij voldoende op.