Kan de luidspreker niet uitschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit

  • De ingebouwde batterij is misschien leeg of bijna leeg. Laad de luidspreker op door hem aan te sluiten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.

  • De automatische uitschakelfunctie is mogelijk in werking getreden. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het volume van het ontvangen audiosignaal laag is, zal de stroom na ongeveer 15 minuten automatisch worden uitgeschakeld. Zet het volume van het verbonden Bluetooth-apparaat hoger om het te kunnen blijven gebruiken.