Inschakelen van de stroom

  1. Druk op de (aan/uit)/PAIRING-toets.

    De aan/uit/(BLUETOOTH) indicator knippert langzaam blauw.

    Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop aan zet, of wanneer er geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator snel blauw beginnen te knipperen.

Opmerking

  • Als de CHG (opladen) indicator 3 keer oranje knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg. In deze toestand zal de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. Laad de ingebouwde batterij op.

  • Wanneer de CHG (opladen) indicator langzaam knippert, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet u hem opladen.