Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers (functie voor het toevoegen van een luidspreker)

Door 2 SRS-XB12 luidsprekers via BLUETOOTH met elkaar te verbinden, kunt u kiezen tussen stereoweergave en dubbele monoweergave. Om gebruik te kunnen maken van deze functie, hebt u 2 SRS-XB12 luidsprekers nodig.

Kies uit de volgende 2 weergavemethoden.

Dubbel mono

Beide luidsprekers geven hetzelfde geluid weer. De dubbele monoweergave is de begininstelling.

Stereoweergave

De ene luidspreker geeft het geluid voor het rechterkanaal weer terwijl de andere luidspreker het geluid voor het linkerkanaal weergeeft bij stereoweergave door de luidsprekers.

 1. Plaats 2 luidsprekers binnen 1 m van elkaar en zet beide luidsprekers vervolgens aan.

  Druk op de (aan/uit)/PAIRING-toets op een van de luidsprekers om deze aan te zetten.

  De aan/uit/(BLUETOOTH) indicator begint te knipperen.

  Als het BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator kan oplichten. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat uit.

 2. Houd de ADD-toets op beide luidsprekers ingedrukt tot u een piepsignaal hoort.

  De aan/uit/(BLUETOOTH) indicator en de L (Links)/R (Rechts) indicator knipperen.

  Wanneer er een verbinding tot stand wordt gebracht met de functie voor het toevoegen van een luidspreker, zullen de L (Links)/R (Rechts) indicatoren op beide luidsprekers blijven branden en zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator op een van de luidsprekers uit gaan.

  Hint

  • Stel de tweede luidspreker binnen 1 minuut in. Als u de instelling niet binnen 1 minuut uitvoert, zal de instelling van de eerste luidspreker worden geannuleerd.

 3. Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand met een BLUETOOTH-apparaat.

  Koppel de luidspreker met de knipperende aan/uit/(BLUETOOTH) indicator en een BLUETOOTH-apparaat. Zie voor de koppelprocedure Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten.

 4. Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een gemiddeld niveau.
 5. Druk op de –/+ (volume) toetsen op een van de luidsprekers om het volume in te stellen.

  De volume-instelling van de ene luidspreker wordt overgenomen door de andere.

Hint

 • Wanneer u een telefoongesprek maakt of ontvangt, kunt u alleen de luidspreker bedienen waarvan de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator oplicht.

 • Als er andere BLUETOOTH-apparatuur, zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met de luidspreker, kan er vervorming of ruis optreden in de geluidsweergave van de luidspreker. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-apparatuur uit.

Opmerking

 • Als u een van de 2 luidsprekers reset of initialiseert terwijl de functie voor het toevoegen van een luidspreker wordt gebruikt, moet u de andere luidspreker uitschakelen. Als u de andere luidspreker niet uitschakelt voor u de functie voor het toevoegen van een luidspreker opnieuw opstart, kunnen er problemen optreden wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht en geluid wordt weergegeven.

 • Als er een draagbaar audio-apparaat o.i.d. is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de AUDIO IN-ingangsaansluiting en zal de functie voor het toevoegen van een luidspreker worden uitgeschakeld.

 • Wanneer u naar een film kijkt met de functie voor het toevoegen van een luidspreker, is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld en geluid.