Gebruik van de RESET-toets

Als de luidspreker niet bediend kan worden alhoewel hij aan staat, moet u de afdekking aan de rechterkant openen en de RESET-toets indrukken met een pen of ander dun voorwerp. De luidspreker wordt gereset en automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

Als u na het resetten de luidspreker nog steeds niet kunt bedienen, moet u uw dichtstbijzijnde Sony dealer raadplegen.

Opmerking

  • De luidspreker kan niet worden gereset terwijl de stroom is uitgeschakeld.
  • Koppelingsinformatie wordt niet verwijderd door de RESET-toets in te drukken. Dit is iets anders dan het initialiseren van de luidspreker.
  • Na het resetten van de luidspreker is het mogelijk dat het volume en de functie-instellingen anders zijn.
  • Na het resetten van de luidspreker moet u de afdekking goed dicht doen, met het -teken naar boven.