De functie voor het toevoegen van een luidspreker afsluiten

Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker af te sluiten, dient u de procedure hieronder te volgen.

  1. Houd de ADD-toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt tot u een piepsignaal hoort.

Hint

  • Als er een draagbaar audio-apparaat o.i.d. is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de AUDIO IN-ingangsaansluiting en zal de functie voor het toevoegen van een luidspreker worden uitgeschakeld.

  • De functie voor het toevoegen van een luidspreker zal niet worden afgesloten, ook niet als de luidspreker uit wordt gezet. Wanneer de luidspreker aan wordt gezet, zal de luidspreker proberen om de functie voor het toevoegen van een luidspreker te gebruiken met de andere luidspreker waarmee eerder verbinding is gemaakt. Als u de functie voor het toevoegen van een luidspreker opnieuw wilt gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut aan zetten.

  • Als u een luidspreker die is gebruikt als een van de luidsprekers voor de functie voor het toevoegen van een luidspreker op zichzelf wilt gebruiken, moet u op de (aan/uit)/PAIRING-toets drukken om de luidspreker aan te zetten en dan de ADD-toets 3 seconden ingedrukt houden om de functie voor het toevoegen van een luidspreker af te sluiten.