Automatische uitschakelfunctie

Als de luidspreker niet wordt gebruikt en de volgende omstandigheden ongeveer 15 minuten lang duren, zal de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld.

Bij aankoop is de automatische uitschakelfunctie ingesteld op aan.

 • De hands-freefunctie van de verbonden mobiele telefoon (smartphone) is uitgeschakeld en de mobiele telefoon (smartphone) speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend. Raadpleeg voor details de handleiding van de mobiele telefoon.

 • Het verbonden BLUETOOTH-apparaat, zoals een WALKMAN®, speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend.

Opmerking

 • Wanneer de luidspreker is verbonden met een iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding, wordt de automatische uitschakelfunctie uitgeschakeld.

 • Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, wordt de automatische uitschakelfunctie uitgeschakeld.

De automatische uitschakelfunctie in-/uitschakelen

 1. Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.

  Wanneer u de luidspreker gebruikt op de ingebouwde batterij, kunt u de automatische uitschakelfunctie niet aan/uit zetten.

 2. Zet de luidspreker aan.
 3. Houd de - (volume) toets en de +(volume) toets tegelijk ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.
  • Wanneer de automatische uitschakelfunctie wordt uitgeschakeld, zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator 3 keer blauw knipperen, waarna de indicator en dan de luidspreker uit zal gaan.

  • Wanneer de automatische uitschakelfunctie wordt ingeschakeld, zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator 2 keer blauw knipperen, waarna de indicator en dan de luidspreker uit zal gaan.

Hint

 • Bij aankoop is de automatische uitschakelfunctie ingesteld op aan.

Opmerking

 • Wanneer de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de hands-freefunctie wordt gebruikt, kunt u de automatische uitschakelfunctie niet in-/uitschakelen.