Geen geluidsweergave/Vervormde geluidsweergave/Brommen of ruis in de geluidsweergave van de luidspreker/Geen stemgeluid van telefoongesprekken

 • Controleer of zowel de luidspreker als het verbonden apparaat zijn ingeschakeld.
 • Zet het volume van de luidspreker en dat van het verbonden apparaat hoger.
 • Controleer of het verbonden apparaat aan het afspelen is.
 • Zorg ervoor dat de audiokabel is losgekoppeld van de AUDIO IN-aansluiting tijdens weergave in de BLUETOOTH-stand.
 • Zorg ervoor dat de audiokabel goed is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting tijdens weergave in de AUDIO IN-stand.
 • Als de luidspreker is verbonden met een computer via BLUETOOTH, moet u de uitgangsinstelling voor de audio op de computer instellen voor het BLUETOOTH-apparaat.
 • Controleer of de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.
 • Koppel de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw aan elkaar.
 • Als het verbonden apparaat voorzien is van een equalizerfunctie, moet u deze uitschakelen.
 • Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons, Wi-Fi® enz.
 • Breng de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat dichter bij elkaar. Verwijder eventuele obstakels tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
 • Wanneer de luidspreker is verbonden met een apparaat met een ingebouwde radio of tuner via een BLUETOOTH-verbinding, kan er ruis optreden in uitzendingen.
 • Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
 • Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker gebruikt, maar er andere BLUETOOTH-apparatuur zoals een BLUETOOTH-muisof BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat, moet u de verbindingen daarmee uitschakelen.
 • Wanneer u luistert naar muziek, moet u een A2DP BLUETOOTH-verbinding tot stand brengen op het BLUETOOTH-apparaat.
 • Wanneer u een telefoongesprek ontvangt/maakt, moet u een HFP of HSP BLUETOOTH-verbinding selecteren op het BLUETOOTH-apparaat.
 • Wanneer u een telefoongesprek ontvangt/maakt, moet u controleren of de weergave van het BLUETOOTH-apparaat is ingesteld op de luidspreker.