Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen

macOS High Sierra (versie 10.13)

Doe het volgende voor u gaat beginnen.

 • Controleer of de BLUETOOTH draadloze technologie is geïnstalleerd op uw computer.

 • Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.

 • Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.

 • Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.

 • Stop de weergave op de computer.

 • Zet het volume op de computer en de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen.

 • Afhankelijk van uw computer, moet u de ingebouwde BLUETOOTH-adapter inschakelen.

  Als u niet weet hoe u de BLUETOOTH-adapter moet inschakelen, of dat uw computer is voorzien van een ingebouwde BLUETOOTH-adapter, moet u de handleiding van uw computer raadplegen.

 • Schakel de luidspreker van uw computer in.

  Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op (Geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

  • Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:

 1. Zet de luidspreker aan.

  De aan/uit/(BLUETOOTH) indicator knippert langzaam blauw.

  • Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop aan zet, zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator snel gaan knipperen en zal de luidspreker automatisch in de koppelstand gaan door op de (aan/uit)/PAIRING-toets te drukken. Ga door naar stap .

  • Wanneer u de luidspreker aan zet, zal de luidspreker proberen om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding gemaakt was. Als het apparaat dicht genoeg in de buurt is en de BLUETOOTH-functie van het apparaat is ingeschakeld, dan zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator doorlopend blijven branden. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op dit moment verbinding is gemaakt uit.

 2. Houd de (aan/uit)/PAIRING-toets ingedrukt tot u piepjes hoort en de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator snel blauw begint te knipperen.

  De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

 3. Zoek op de computer naar de luidspreker.
  1. Selecteer [(System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

  2. Selecteer [SRS-XB12] van het Bluetooth-scherm, en klik vervolgens op [Pair].

 4. Controleer of de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator is overgeschakeld van knipperen naar doorlopend branden.

  Wanneer de luidspreker is verbonden met de computer, zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator doorlopend blijven branden.

 5. Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [SRS-XB12] van [Output Device].

  U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

Hint

 • De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.

Opmerking

 • De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator gaat langzaam knipperen. Wanneer er echter geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap .

 • Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:

  • De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.

  • De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.

   De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.

  • De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.

  • De luidspreker wordt geïnitialiseerd.

   Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod touch of computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw iPhone/iPod touch of computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.

 • De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.

 • Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.

 • Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar zijn verbonden via BLUETOOTH, zal de luidspreker geen geluid weergeven van het BLUETOOTH-apparaat (de hands-freefunctie is wel beschikbaar). Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.