Luisteren naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz.

U kunt de luidspreker gebruiken door een draagbaar audio-apparaat enz. aan te sluiten op de luidspreker door middel van een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).

 1. Sluit een apparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting met een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).

  Gebruik voor deze aansluiting een audiokabel met een stereoministekker (geen weerstand)*1 aan beide uiteinden.

  *1 Als u een audiokabel gebruikt (met stereoministekkers) met een significante weerstand, kan het volume lager zijn. Zorg er daarom voor dat u een kabel (met stereoministekkers) zonder weerstand gebruikt.

 2. Zet de luidspreker aan.

  De aan/uit/(BLUETOOTH) indicator knippert langzaam*2 blauw.

  *2 Als het BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator kan oplichten.

 3. Zet het verbonden apparaat aan en begin iets af te spelen.
 4. Stel het volume in op een gemiddeld niveau op het verbonden apparaat.
 5. Druk op de –/+ (volume) toetsen om het volume in te stellen.

  Wanneer u op de –/+ (volume) toetsen drukt, knippert de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator één keer. Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator 3 keer knipperen.

Hint

 • Wanneer u geen geluid kunt horen, moet u het volume verhogen op het verbonden apparaat.

 • Als de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld tussen de luidspreker en een mobiele telefoon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, kunt u gebruik maken van de hands-freefunctie terwijl u luistert naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz. dat is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.

Opmerking

 • Als u een audiokabel aansluit op de AUDIO IN-aansluiting, zal het uitgangssignaal van het apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting prioriteit krijgen en zult u de geluidsweergave van het BLUETOOTH-apparaat niet meer horen. De aan/uit/(BLUETOOTH) indicator licht op of knippert blauw om de BLUETOOTH-status aan te geven.

 • Wanneer u een draagbaar audio-apparaat aansluit op de AUDIO IN-aansluiting en muziek laat weergeven, kunt u de toetsen op de luidspreker niet gebruiken voor handelingen zoals pauzeren, springen naar het begin van het volgende nummer, en springen naar het begin van het huidige nummer.

 • Gebruik de AUDIO IN-aansluiting niet op een plek waar er water op kan spetteren.

 • U moet de afdekking volledig dicht doen met het -teken naar boven nadat u de audiokabel hebt losgekoppeld van de luidspreker.