Handelsmerken

  • Android, Google Play en andere gerelateerde merken en logo’s zijn handelsmerken van Google LLC.
  • Het BLUETOOTH® woordmerk en logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
  • iPhone, iPod touch, macOS en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
  • Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  • WALKMAN en het WALKMAN-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
  • Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
  • Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
  • ™ en ®-tekens zijn weggelaten in de documenten.