Opmerkingen over het opladen

Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

 • Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

 • Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.

 • De oplaadbare, ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare, ingebouwde batterij langzaam afnemen. Wanneer u merkt dat de tijd die de ingebouwde batterij gebruikt kan worden aanmerkelijk korter is geworden alhoewel de batterij volledig is opgeladen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

 • De levensduur van de oplaadbare, ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

Let op

Wanneer de luidspreker een probleem detecteert met betrekking tot de volgende oorzaken bij het opladen van de ingebouwde batterij, zal de CHG (opladen) indicator (oranje) snel gaan knipperen.

 • De omgevingstemperatuur ligt buiten het geschikte bereik van 5 °C – 35 °C.

 • Er is een probleem met de ingebouwde batterij.

 • Wanneer het opladen van de ingebouwde batterij lang duurt.

Wanneer er iets abnormaals is gedetecteerd met de ingebouwde batterij, moet u onmiddellijk stoppen met laden, een poosje wachten en dan de ingebouwde batterij opnieuw proberen op te laden. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Opmerking

 • De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.

 • Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

 • De luidspreker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen defect.

 • Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.

 • Een luidspreker die gebruikt wordt, kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. In dit geval kan het, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde batterij op te laden. Daarom verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.

 • In een zeer koude of zeer warme omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen worden gestopt. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de micro-USB-kabel losmaken van de luidspreker en weer aansluiten bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

 • Bij hoge temperaturen kan het laden stoppen of kan het volume dalen om de batterij te beschermen.

 • Ook als u het toestel langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

 • Opladen via een USB-hub (verdeelstekker) kan alleen worden gegarandeerd wanneer u een USB-hub gebruikt met eigen stroomvoorziening die voorzien is van een logo waaruit blijkt dat de hub hiervoor geschikt is.

 • Sluit de luidspreker niet langere tijd aan op een computer wanneer de computer niet is aangesloten op een stopcontact. Anders kan de batterij van de computer leeg raken.