Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten

Om met een tweede of volgende BLUETOOTH-apparaat te koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelingsprocedure uitvoeren.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:

 • Plaats het BLUETOOTH-apparaat op maximaal 1 m afstand van de luidspreker.

 • Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.

 • Stop de weergave op een BLUETOOTH-apparaat.

 • Zet het volume op het BLUETOOTH-apparaat en op de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met de luidspreker.

 • Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

 1. Zet de luidspreker aan.

 2. Controleer de status van de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator.

  Wanneer de indicator snel knippert

  De luidspreker staat in de stand voor het koppelen. Ga door naar stap .

  Wanneer de indicator langzaam knippert

  De luidspreker zoekt naar een BLUETOOTH-apparaat.

  • Om een BLUETOOTH-apparaat te kunnen gebruiken dat u nog niet eerder geregistreerd hebt (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap .

  • Om opnieuw verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat dat al is geregistreerd (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap . De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van de smartphone/iPhone in te schakelen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie, is het mogelijk dat er opnieuw verbinding gemaakt wordt zodra de luidspreker opnieuw wordt ingeschakeld. Raadpleeg voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.

  Wanneer de indicator blijft branden

  De luidspreker is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.

  Om een verbinding tot stand te brengen met andere BLUETOOTH-apparaten, moet u een van de procedures hieronder volgen.

  • Om een BLUETOOTH-apparaat te kunnen gebruiken dat u nog niet eerder geregistreerd hebt (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap .

  • Om opnieuw verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat dat al is geregistreerd (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap . De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van de smartphone/iPhone in te schakelen.

 3. Houd de (aan/uit)/PAIRING-toets ingedrukt tot u piepjes hoort en de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator snel blauw begint te knipperen.

  De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

 4. Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.

  Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "SRS-XB12" selecteren.

  Als er een wachtwoord * vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.

  * Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

 5. Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

  Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator stoppen met knipperen en blijven branden.

  Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap .

Hint

 • Wanneer de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, kan het BLUETOOTH-apparaat nog een keer met de luidspreker verbonden worden met de luidspreker door op de (aan/uit)/PAIRING-toets te drukken.

 • Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-apparaat wordt geleverd.

Opmerking

 • De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator gaat langzaam knipperen. Wanneer er echter geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap .

 • Het wachtwoord van de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.

 • Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:

  • De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.

  • De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.

   De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.

  • De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.

  • De luidspreker is geïnitialiseerd.

   Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod touch of computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw iPhone/iPod touch of computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.

 • De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.

 • Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar zijn verbonden via BLUETOOTH, zal de luidspreker geen geluid weergeven van het BLUETOOTH-apparaat (de hands-freefunctie is wel beschikbaar). Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.