Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/vorige nummer te springen.

De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

 • Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker.

  Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

 1. Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.

  De aan/uit/(BLUETOOTH) indicator licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

 2. Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.
 3. Stel het volume in door op de –/+ (volume) toetsen van de luidspreker te drukken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

  Wanneer u op de –/+ (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op het BLUETOOTH-apparaat, zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator één keer of 3 keer knipperen.

  Tijdens de weergave kunt u met de toetsen op de luidspreker de volgende handelingen verrichten.

  Pauzeren

  Druk op de (weergave)/(bellen) toets tijdens weergave om te pauzeren. Druk er nog eens op om het pauzeren te annuleren.

  Springen naar het begin van het volgende nummer

  Druk twee keer snel achter elkaar op de (weergave)/(bellen) toets tijdens weergave.

  Springen naar het begin van het huidige nummer

  Druk 3 keer snel achter elkaar op de (weergave)/(bellen) toets tijdens weergave.

Hint

 • De ingebouwde batterij kan, ook wanneer de luidspreker gebruikt wordt, worden opgeladen als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.

 • Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de aan/uit/(BLUETOOTH) indicator 3 keer knipperen.

Opmerking

 • Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de luidspreker.

 • Wanneer u een draagbaar audio-apparaat enz. aansluit op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl u naar muziek luistert via een BLUETOOTH-verbinding, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de stand voor weergave van signalen van de AUDIO IN-aansluiting. In dit geval zal de muziek van het BLUETOOTH-apparaat niet worden weergegeven (als de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld, is de hands-freefunctie wel beschikbaar). Om weer naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.

 • Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.

 • Als de ingebouwde batterij bijna leeg is, zal het maximum uitgangsvermogen van de luidspreker worden verlaagd.

 • Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.

 • Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.