Увімкнення живлення

  1. Натисніть кнопку (живлення) PAIRING.

    Індикатор (живлення) засвітиться білим, а індикатор (BLUETOOTH) повільно блимає білим.

    Під час першого ввімкнення динаміка після придбання, або якщо в динаміку ще не збережено відомостей про створення пари, індикатор (BLUETOOTH) почне швидко блимати білим.

Підказка

  • Під час першого ввімкнення динаміка після придбання ввімкнеться функція EXTRA BASS, а індикатор на кнопці EXTRA BASS LIGHT засвітиться білим.
  • Під час першого ввімкнення динаміка після придбання функція підсвітки автоматично ввімкнена. Передня частина динаміка світиться.

Примітка

  • Якщо індикатор CHARGE блимає 3 рази жовтогарячим і вимикається під час увімкнення динаміка, елемент живлення повністю розряджено. У такому випадку живлення динаміка вимкнеться автоматично. Зарядіть елемент живлення.
  • Якщо індикатор CHARGE повільно блимає жовтогарячим, елемент живлення майже розряджено, і його необхідно зарядити. У цьому стані динамік не може бути джерелом живлення для інших пристроїв.