Прослуховування музики через бездротове підключення за допомогою двох динаміків (функція додавання динаміка)

Підключивши два динаміки SRS-XB30 через BLUETOOTH, можна встановити для відтворення аудіо стереофонічний режим (стереофонічний звук) або подвійний режим (монофонічний звук). Для використання цієї функції потрібно два динаміки SRS-XB30.

Виберіть один із вказаних способів відтворення.

Подвійний режим

Обидва динаміки відтворюють однаковий звук. Подвійний режим є початковим налаштуванням.

Стереофонічний режим

Один динамік відтворює звук правого каналу (права сторона), а інший динамік відтворює звук лівого каналу (ліва сторона) для стереофонічного відтворення між динаміками.

Примітка

 • Вимкніть обидва динаміки перед налаштуванням функції додавання динаміка.
 1. Налаштуйте перший динамік.
  1. Натисніть кнопку (живлення) PAIRING на одному з динаміків, щоб увімкнути його.

   Індикатор (BLUETOOTH) починає блимати білим.

  2. Натисніть і утримуйте кнопку ADD протягом приблизно 3 секунд, доки не почуєте звукові сигнали.

   Індикатори (BLUETOOTH) і L/R блиматимуть білим. Через приблизно 3 секунди пролунають звукові сигнали, і засвітяться індикатори L/R.

   Індикатор (BLUETOOTH) продовжуватиме блимати.

 2. Налаштуйте другий динамік.
  1. Натисніть кнопку (живлення) PAIRING на другому динаміку, щоб увімкнути його.

   Індикатор (BLUETOOTH) динаміка почне блимати білим.

  2. Натисніть і утримуйте кнопку ADD протягом приблизно 3 секунд, доки не почуєте звукові сигнали.

   Індикатори (BLUETOOTH) і L/R блиматимуть білим. Після цього засвітяться індикатори L/R, а індикатор (BLUETOOTH) вимкнеться.

   Підказка

   • Якщо на 2 динаміках швидко встановлюється підключення BLUETOOTH, індикатори L/R можуть засвітитися без індикатора (BLUETOOTH), а індикатори L/R блиматимуть.
   • Налаштуйте другий динамік протягом 1 хвилини. Якщо не виконати налаштування протягом 1 хвилини, налаштування першого динаміка буде скасовано.
 3. Керуйте динаміком, на якому блимає індикатор (BLUETOOTH), щоб установити підключення BLUETOOTH із пристроєм BLUETOOTH.

  Коли індикатор (BLUETOOTH) динаміка припинить блимати й почне світитися, підключення BLUETOOTH буде встановлено.

 4. Розпочніть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність до помірного рівня.
 5. Щоб відрегулювати гучність, натискайте кнопки /+ (гучність) на одному з динаміків.

  Регулювання гучності одного динаміка розповсюджується й на інший.

Підказка

 • Під час здійснення або отримання виклику керуйте лише тим динаміком, на якому світиться індикатор (BLUETOOTH).
 • Якщо до пристрою BLUETOOTH, який підключається до динаміка, підключено будь-які інші пристрої BLUETOOTH, наприклад мишу BLUETOOTH або клавіатуру BLUETOOTH, може спотворюватися звук або виникати шум на виході динаміка. У такому разі завершіть підключення BLUETOOTH між пристроєм BLUETOOTH та іншими пристроями BLUETOOTH.
 • Під час використання функції додавання динаміка виберіть кодек SBC.

Примітка

 • У разі скидання налаштувань або ініціалізації одного із двох динаміків під час використання функції додавання динаміка обов’язково вимкніть інший динамік. Якщо не вимкнути динамік перед повторним запуском функції додавання динаміка, можуть виникнути проблеми з установленням підключення BLUETOOTH і виведенням звуку.
 • Під час виконання підключення BLUETOOTH за допомогою з’єднання одним дотиком (NFC) торкніться динаміка, на якому блимає індикатор (BLUETOOTH). Пристрій не може встановити підключення BLUETOOTH з динаміком, на якому вимкнено індикатор (BLUETOOTH).
 • У разі підключення портативного аудіопристрою тощо до гнізда динаміка AUDIO IN динамік автоматично перемикається в режим AUDIO IN, а функція додавання динаміка вимикається.