Підключення до комп’ютера, з яким створено пару (Windows 10)

Перед початком роботи виконайте дії нижче.

 • Якщо ви підключили динамік до іншого пристрою, вимкніть функцію BLUETOOTH на цьому пристрої.
 • Зупиніть відтворення на комп’ютері.
 • Зменште гучність на комп’ютері та динаміку, щоб уникнути раптового гучного виведення звуку з динаміка.
 • Увімкніть функцію BLUETOOTH на комп’ютері. Для отримання детальної інформації про активацію функції BLUETOOTH див. інструкції з експлуатації, що постачаються разом із комп’ютером.
 1. Увімкніть динамік.

  Індикатор (живлення) засвітиться білим.

  Індикатор (BLUETOOTH) блимає білим.

  Під час увімкнення динамік намагається встановити підключення BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу з увімкненою функцією BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, а індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Якщо необхідно підключити інший пристрій BLUETOOTH, завершіть поточне підключення BLUETOOTH через наразі підключений пристрій BLUETOOTH.

 2. Знайдіть динамік на комп’ютері.
  1. Виберіть пункт [ (Action Center)] – [Bluetooth] на панелі завдань у правому нижньому куті екрана.

  2. Виберіть пункт [Connect] в Action Center у правому нижньому куті екрана.

  3. Виберіть пункт [SRS-XB30].

   На екрані відобразиться значок [Connected music].

 3. Переконайтеся, що індикатор (BLUETOOTH) перестав блимати та почав постійно світитися.

  Коли динамік підключено до комп’ютера, індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Можна прослуховувати музику з комп’ютера.

Підказка

 • Описана вище процедура приводиться лише в якості керівництва. Для отримання більш детальної інформації див. інструкції з експлуатації, що постачаються із комп’ютером.
 • Ви можете створити пару або підключитися до іншого пристрою BLUETOOTH, навіть якщо встановлено підключення BLUETOOTH. У цьому разі попереднє підключення буде розірвано.
 • У програмі SongPal немає функції відтворення музики за допомогою підключення BLUETOOTH. Для відтворення музики скористайтеся своїми пристроями BLUETOOTH, наприклад смартфоном, комп’ютером тощо.
 • Під час увімкнення динаміка або режиму BLUETOOTH динамік намагається встановити підключення BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо на пристрої ввімкнено функцію BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично.
 • Якщо ввімкнено режим очікування BLUETOOTH, динамік автоматично вмикається за допомогою пристрою BLUETOOTH і встановлюється підключення BLUETOOTH.

Примітка

 • Якщо динамік спробує повторно підключитися до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє, підключення може розірватися. У цьому разі скасуйте функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH або вимкніть пристрій BLUETOOTH.
 • Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка (доступна функція «вільні руки»). Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.