Вимкнення функції «Бездротова Party Chain»

Вимкнення лише одного динаміка

Натисніть кнопку (живлення) PAIRING на динаміку, який потрібно вимкнути.

Вимкнення всіх підключень та завершення використання функції «Бездротова Party Chain»

Натисніть кнопку (живлення) PAIRING на динаміку, на якому світиться індикатор (BLUETOOTH) (динамік, який налаштовувався першим).

  • Якщо до гнізда AUDIO IN динаміка, на якому світиться індикатор (BLUETOOTH) , підключено портативний аудіопристрій тощо, динамік автоматично переходить у режим AUDIO IN, а функція «Бездротова Party Chain» вимикається.