Створення пари та підключення до пристрою BLUETOOTH

Динамік може створити пару максимум із 8 пристроями BLUETOOTH.

У разі створення пари із двома або більше пристроями BLUETOOTH виконайте процедуру створення пари нижче для кожного пристрою.

Перед використанням динаміка обов’язково виконайте такі дії.

 • Розмістіть пристрій BLUETOOTH на відстані не більше 1 м від динаміка.
 • Підключіть динамік до розетки змінного струму або достатньо зарядіть елемент живлення.
 • Зупиніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.
 • Зменште гучність на пристрої BLUETOOTH і на динаміку, щоб уникнути раптового гучного виведення звуку з динаміка.
 • Підготуйте для довідки інструкцію з експлуатації, що постачається із пристроєм BLUETOOTH.
 1. Увімкніть динамік.

  Індикатор (живлення) засвітиться білим.

  Індикатор (BLUETOOTH) починає блимати білим.

  • Під час першого ввімкнення динаміка після придбання індикатор (BLUETOOTH) почне швидко блимати білим, а динамік автоматично перейде в режим створення пари просто після ввімкнення. Перейдіть до кроку .
  • Під час увімкнення динамік намагається встановити підключення BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу з увімкненою функцією BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, а індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Якщо необхідно підключити інший пристрій BLUETOOTH, завершіть поточне підключення BLUETOOTH через наразі підключений пристрій BLUETOOTH.
 2. Натисніть та утримуйте кнопку (живлення) PAIRING, доки не почуєте голосову підказку, а індикатор (BLUETOOTH) не почне швидко блимати білим.

  Динамік перейде в режим створення пари.

 3. Виконайте процедуру створення пари на пристрої BLUETOOTH, щоб знайти динамік.

  Коли на дисплеї пристрою BLUETOOTH відобразиться список знайдених пристроїв, виберіть «SRS-XB30».

  Якщо на дисплеї пристрою BLUETOOTH необхідно ввести ключ доступу*, введіть «0000».

  *Ключ доступу може називатися «кодом-паролем», «PIN-кодом», «числом PIN», «паролем» тощо.

 4. Установіть підключення BLUETOOTH із пристрою BLUETOOTH.

  Після встановлення підключення BLUETOOTH індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися.

  Якщо підключення BLUETOOTH не встановлено, повторіть дії з кроку .

Підказка

 • Для отримання більш детальної інформації щодо використання пристрою BLUETOOTH див. інструкцію з експлуатації, яка постачається із пристроєм BLUETOOTH.

Примітка

 • Режим створення пари динаміка вимикається приблизно через 5 хвилин, і індикатор (BLUETOOTH) повільно блимає. Однак, якщо відомості про створення пари не зберігаються в динаміку, наприклад за заводських налаштувань, режим створення пари не вимикається. Якщо режим створення пари вимикається до завершення процесу, повторіть дії з кроку .
 • Під час створення пари із пристроєм BLUETOOTH, на якому не можна відобразити список знайдених пристроїв або який не має дисплея, можна створити пару із пристроєм, налаштувавши і динамік, і пристрій BLUETOOTH на режим створення пари. У такому випадку, якщо на пристрої BLUETOOTH установлено ще один ключ доступу, окрім «0000», буде неможливо створити пару з динаміком.
 • Після створення пари між пристроями BLUETOOTH не потрібно створювати пару між ними ще раз, окрім таких випадків.
  • Відомості про створення пари втрачені після ремонту тощо.
  • Для динаміка вже створено пару з 8 пристроями, і потрібно створити пару ще з одним пристроєм.
   Динамік може створити пару максимум із 8 пристроями. Якщо після створення пари з 8 пристроями додається новий пристрій, він заміняє у списку пар пристрій, підключення до якого відбувалося найдавніше.
  • Відомості про створення пари з динаміком видалено з пристрою BLUETOOTH.
  • Відбувається ініціалізація динаміка.
   Усі відомості про створення пари буде видалено.
 • Динамік може створити пару з кількома пристроями, але музика може одночасно відтворюватися лише з одного пристрою, з яким створено пару.
 • Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка (доступна функція «вільні руки»). Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.