Гучність зменшується під час використання

  • Гучність може зменшуватися у таких випадках. Це не є несправністю.
    • Коли елемент живлення майже розряджено, а індикатор CHARGE блимає жовтогарячим, якщо живлення динаміка забезпечується лише вбудованим елементом живлення.
    • Коли елемент живлення майже розряджено в результаті використання динаміка з високою гучністю протягом тривалого часу, навіть якщо динамік підключено до розетки змінного струму.
  • Якщо гучність зменшується під час використання, виконайте наведені нижче дії.
    1. Вимкніть динамік.
    2. Достатньо зарядіть елемент живлення.