Переключення функції автоматичного вимкнення живлення

Функцію автоматичного вимкнення живлення можна ввімкнути або вимкнути. На момент придбання динаміка цю функцію ввімкнено.
  1. Підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму (постачається) і вимкніть живлення.
  2. Одночасно натисніть та утримуйте кнопки + і впродовж принаймні 5 секунд.

    Коли функція автоматичного вимкнення живлення вимикається, індикатор (BLUETOOTH) 3 рази блимає білим.

    Коли функція вмикається, індикатор (BLUETOOTH) двічі блимає білим.