Здійснення виклику

Можна здійснювати виклики в режимі «вільні руки» з мобільного телефону BLUETOOTH, який підтримує профіль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile — профіль режиму «вільні руки») або HSP (Headset Profile — профіль гарнітури), через підключення BLUETOOTH.

 • Якщо мобільний телефон BLUETOOTH підтримує і HFP, і HSP, установіть HFP.
 • Залежно від мобільного телефону BLUETOOTH дії можуть відрізнятися. Див. інструкції з експлуатації, що постачаються з мобільним телефоном.
 1. Підключіть динамік до мобільного телефону BLUETOOTH.

  Індикатор (BLUETOOTH) засвітиться білим після встановлення підключення BLUETOOTH.

  Під час використання функції додавання динаміка або функції «Бездротова Party Chain»

  Підключіться до динаміка, на якому індикатор (BLUETOOTH) блимає білим. Виконуючи наступні кроки та операції під час виклику у режимі «вільні руки», використовуйте цей динамік, що підключено до мобільного телефону BLUETOOTH.

 2. Для здійснення викликів використовуйте мобільний телефон BLUETOOTH.

  У разі здійснення виклику відтворення призупиняється, а з динаміка лунає тон набору. Коли абонент відповість на виклик, говоріть у мікрофон динаміка.

  Якщо тон набору не лунає з динаміка

  • Можливо, динамік не підключено до мобільного телефону BLUETOOTH через HFP або HSP. Перевірте стан підключення на мобільному телефоні BLUETOOTH.
  • Переключіть пристрій для викликів на динамік, натиснувши та утримуючи кнопку (виклик) протягом приблизно 2 секунд.
 3. Відрегулюйте гучність натисканням кнопок /+ (гучність) на динаміку або за допомогою мобільного телефону BLUETOOTH.

  Коли натискаються кнопки /+ (гучність) на динаміку або регулюється гучність на мобільному телефоні BLUETOOTH, індикатор (живлення) блимає один раз білим.

  Якщо встановлюється максимальний або мінімальний рівень гучності динаміка, індикатор (живлення) блимає 3 рази білим.

 4. Щоб завершити виклик, натисніть кнопку (виклик).

  Якщо ви слухали музику перед тим, як надійшов виклик, після його завершення відтворення буде відновлено. Якщо завершити виклик за допомогою мобільного телефону BLUETOOTH, після завершення виклику відтворення також буде відновлено, якщо ви слухали музику перед тим, як надійшов виклик.

Підказка

 • У динаміку гучність відтворення музики та здійснення виклику встановлюється окремо.
 • Якщо абонент ледь чує ваш голос або не чує його взагалі, говоріть безпосередньо в мікрофон динаміка.

Примітка

 • Під час використання функції додавання динаміків або функції «Бездротова Party Chain» звук телефонного виклику виводиться тільки через той динамік, на якому світиться індикатор (BLUETOOTH).
 • Під час виклику звук відтворюється лише із правого динаміка.
 • Залежно від мобільного телефону BLUETOOTH відтворювання може не призупинятися в разі здійснення виклику.
 • Користуйтеся мобільним телефоном BLUETOOTH на відстані мінімум 50 см від динаміка. Якщо динамік і мобільний телефон BLUETOOTH занадто близько один до одного, може виникати шум.
 • Коли до гнізда AUDIO IN динаміка підключено аудіокабель, неможливо прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH. Однак, коли ввімкнено підключення BLUETOOTH, доступна функція «вільні руки».