Використання бездротового відтворення через кілька динаміків (функція «Бездротова Party Chain»)

Можна прослуховувати музику, одночасно підключивши максимум 10 пристроїв, сумісних із функцією «Бездротова Party Chain». Заздалегідь підготуйте пристрої, сумісні із функцією «Бездротова Party Chain».

Сумісні пристрої:

SRS-XB20 , SRS-XB30, SRS-XB40

Актуальний список сумісних пристроїв див. на наведеній нижче сторінці служби технічної підтримки.


Перед використанням динаміка обов’язково виконайте такі дії.

 • Розмістіть всі динаміки для підключення на відстані не більше 1 м.

 • Вимкніть живлення всіх динаміків для підключення перед тим, як почати налаштування.
 1. Налаштуйте перший динамік.

  Наведені нижче дії є прикладом налаштування SRS-XB30 як першого динаміка. Див. інструкції з експлуатації, що постачаються з пристроєм, який використовується, щоб налаштувати інші пристрої, сумісні із функцією «Бездротова Party Chain».

  1. Натисніть кнопку (живлення) PAIRING на динаміку.

   Індикатор (BLUETOOTH) блимає білим.

  2. Підключіть пристрій BLUETOOTH до динаміка за допомогою підключення BLUETOOTH.

   Залежно від типу пристрою BLUETOOTH для підключення див. наведені нижче теми.

   Створення пари та підключення до пристрою BLUETOOTH

   Створення пари та підключення до комп’ютера (Windows 10)

   Створення пари та підключення до комп’ютера (Windows 8)

   Створення пари та підключення до комп’ютера (Windows 7)

   Коли індикатор (BLUETOOTH) динаміка припинить блимати й почне світитися, підключення BLUETOOTH буде встановлено.

  3. Натисніть і утримуйте кнопки ADD та + (гучність) протягом приблизно 6 секунд, доки не почуєте звукові сигнали.

   Індикатори (BLUETOOTH) і L/R блиматимуть білим. Приблизно через 6 секунд лунає звуковий сигнал, а потім індикатори L/R світяться один раз і повільно блимають по черзі. Індикатор (BLUETOOTH) продовжуватиме блимати.

 2. Підключіть другий та інші динаміки.

  Наведені нижче дії є прикладом підключення SRS-XB30 як другого динаміка. Див. інструкції з експлуатації, що постачаються з пристроєм, який використовується, щоб підключити інші пристрої, сумісні із функцією «Бездротова Party Chain».

  1. Натисніть кнопку (живлення) PAIRING на динаміку, який потрібно підключити.

   Індикатор (BLUETOOTH) увімкненого динаміка почне блимати білим.

  2. Натисніть і утримуйте кнопки ADD та + (гучність) протягом приблизно 3 секунд, доки не почуєте звукові сигнали.

   Індикатори (BLUETOOTH) і L/R блиматимуть білим. Після цього засвітяться індикатори L/R. Індикатор (BLUETOOTH) вимкнеться.

   Підказка

   • Підключіть другий динамік протягом 1 хвилини. Через 1 хвилину або більше налаштування динаміка скасовується.
  3. Щоб також підключити інші динаміки, повторіть кроки – з 1 по 2.

   Підказка

   • Під час підключення третього та інших динаміків підключайте їх протягом 30 секунд після підключення попереднього динаміка. Через 30 секунд або більше динамік буде неможливо підключити.
   • Якщо потрібно додати інший динамік після підключення (через 30 секунд або більше), виконайте крок – 3, а потім виконайте кроки – з 1 по 2.
 3. Розпочніть відтворення.
  1. Розпочніть відтворення на підключеному пристрої BLUETOOTH та налаштуйте гучність.

   З усіх динаміків буде відтворюватися однакова музика.

   Тільки для динаміка, підключеного через BLUETOOTH, гучність буде синхронізуватися з пристроєм BLUETOOTH. Для інших динаміків регулюйте гучність окремо на корпусі динаміка.

Примітка

 • Під час перегляду фільмів з використанням функції «Бездротова Party Chain» між відео та аудіо може бути затримка.