Створення пари та підключення до комп’ютера (Windows 10)

Створення пари — це процес, необхідний для спільної реєстрації інформації на пристроях BLUETOOTH, які потрібно підключити через бездротове підключення.

Для встановлення першого підключення BLUETOOTH необхідно створити пару пристрою з динаміком. Виконайте аналогічні дії, щоб створити пару з іншими пристроями.

Перед початком роботи виконайте дії нижче.

 • Переконайтеся, що комп’ютер підтримує функцію бездротового підключення BLUETOOTH.
 • Розмістіть комп’ютер на відстані не більше 1 м від динаміка.
 • Підключіть динамік до розетки змінного струму або достатньо зарядіть елемент живлення.
 • Підготуйте для довідки інструкції з експлуатації, що постачаються з комп’ютером.
 • Зупиніть відтворення на комп’ютері.
 • Зменште гучність на комп’ютері та динаміку, щоб уникнути раптового гучного виведення звуку з динаміка.
 • Залежно від комп’ютера може знадобитися ввімкнути вбудований адаптер BLUETOOTH. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер BLUETOOTH, або не впевнені, чи наявний на комп’ютері вбудований адаптер BLUETOOTH, див. інструкції з експлуатації комп’ютера.
 • Увімкніть динамік на комп’ютері. Якщо динамік на комп’ютері вимкнено, звук не виводитиметься з динаміка.
  • Якщо динамік на комп’ютері вимкнено

  • Якщо динамік на комп’ютері ввімкнено

 1. Виконайте пошук динаміка на комп’ютері.

  Виберіть пункт [ (Action Center)] – [Bluetooth] на панелі завдань у правому нижньому куті екрана.

 2. Увімкніть динамік.

  Індикатор (живлення) засвітиться білим.

  Індикатор (BLUETOOTH) блимає білим.

  • Під час першого ввімкнення динаміка після придбання індикатор (BLUETOOTH) почне швидко блимати білим, а динамік автоматично перейде в режим створення пари просто після ввімкнення. Перейдіть до кроку .
  • Під час увімкнення динамік намагається встановити підключення BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу з увімкненою функцією BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, а індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Якщо необхідно підключити інший пристрій BLUETOOTH, завершіть поточне підключення BLUETOOTH через наразі підключений пристрій BLUETOOTH.
 3. Натисніть та утримуйте кнопку (живлення) PAIRING, доки не почуєте голосову підказку, а індикатор (BLUETOOTH) не почне швидко блимати білим.

  Динамік перейде в режим створення пари.

 4. Знайдіть динамік на комп’ютері.
  1. Виберіть пункт [Connect] в Action Center у правому нижньому куті екрана.

  2. Виберіть пункт [SRS-XB30].

   Якщо пункт [SRS-XB30] не відображається на екрані, повторіть процедуру з кроку .

   Після створення пари підключення BLUETOOTH встановлюється автоматично, і на екрані відображається значок [Connected music].

 5. Переконайтеся, що індикатор (BLUETOOTH) перестав блимати та почав постійно світитися.

  Коли динамік підключено до комп’ютера, індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Можна прослуховувати музику з комп’ютера.

Підказка

 • Описана вище процедура приводиться лише в якості керівництва. Для отримання більш детальної інформації див. інструкції з експлуатації, що постачаються із комп’ютером.
 • Ви можете створити пару або підключитися до іншого пристрою BLUETOOTH, навіть якщо встановлено підключення BLUETOOTH. У цьому разі попереднє підключення буде розірвано.
 • У програмі SongPal немає функції відтворення музики за допомогою підключення BLUETOOTH. Для відтворення музики скористайтеся своїми пристроями BLUETOOTH, наприклад смартфоном, комп’ютером тощо.
 • Якщо комп’ютер не має функції підключення BLUETOOTH, необхідно підключити до комп’ютера доступний у продажу адаптер BLUETOOTH.

Примітка

 • Режим створення пари динаміка вимикається приблизно через 5 хвилин, і індикатор (BLUETOOTH) повільно блимає. Однак, якщо відомості про створення пари не зберігаються в динаміку, наприклад за заводських налаштувань, режим створення пари не вимикається. Якщо режим створення пари вимикається до завершення процесу, повторіть дії з кроку .
 • Після створення пари між пристроями BLUETOOTH не потрібно створювати пару між ними ще раз, окрім таких випадків.
  • Відомості про створення пари втрачені після ремонту тощо.
  • Для динаміка вже створено пару з 8 пристроями, і потрібно створити пару ще з одним пристроєм.
   Динамік може створити пару максимум із 8 пристроями. Якщо після створення пари з 8 пристроями додається новий пристрій, він заміняє у списку пар пристрій, підключення до якого відбувалося найдавніше.
  • Відомості про створення пари з динаміком видалено з пристрою BLUETOOTH.
  • Динамік ініціалізовано.
   Усі відомості про створення пари видаляються. У разі ініціалізації динаміка він може не підключитися до пристрою iPhone/iPod touch або комп’ютера. У такому разі видаліть відомості про створення пари з динаміком на пристрої iPhone/iPod touch або комп’ютері, а потім повторіть процедуру створення пари.
 • Динамік може створити пару з кількома пристроями, але музика може одночасно відтворюватися лише з одного пристрою, з яким створено пару.
 • Ключ доступу для динаміка — «0000». Якщо на пристрої BLUETOOTH установлено ще один ключ доступу, окрім «0000», буде неможливо створити пару з динаміком.
 • Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка (доступна функція «вільні руки»). Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.