Підключення до пристрою BLUETOOTH, з яким створено пару

Перед початком експлуатації динаміка перевірте виконання описаних нижче умов.

 • Якщо для динаміка раніше було створено пару з іншим пристроєм, вимкніть функцію BLUETOOTH на іншому пристрої.
 1. Увімкніть динамік.

  Індикатор (живлення) засвітиться білим.

  Індикатор (BLUETOOTH) починає блимати білим.

  Під час увімкнення динамік намагається встановити підключення BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу з увімкненою функцією BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, а індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Якщо необхідно підключити інший пристрій BLUETOOTH, завершіть поточне підключення BLUETOOTH через наразі підключений пристрій BLUETOOTH.

 2. Установіть підключення BLUETOOTH із пристрою BLUETOOTH.

  Після встановлення підключення BLUETOOTH індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися.

Підказка

 • Якщо пристрої не можуть підключитися, перейдіть для підключення в режим створення пари.
  (Динамік може створити пару максимум із 8 пристроями. Якщо для динаміка створено пару з кількома пристроями, для підключення потрібно перейти в режим створення пари.)
 • Якщо ввімкнено функцію очікування BLUETOOTH, динамік автоматично вмикається за допомогою пристрою BLUETOOTH і встановлюється підключення BLUETOOTH.

Примітка

 • Коли динамік автоматично підключається до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє, функція BLUETOOTH може працювати неправильно. У такому разі завершіть підключення BLUETOOTH за допомогою підключеного пристрою BLUETOOTH і повторно встановіть підключення.
 • Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка (доступна функція «вільні руки»). Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.