Підключення до комп’ютера, з яким створено пару (Windows 8)

Перед використанням динаміка обов’язково виконайте такі дії.

 • Залежно від комп’ютера може знадобитися ввімкнути вбудований адаптер BLUETOOTH. Для отримання більш детальної інформації про ввімкнення вбудованого адаптера BLUETOOTH див. інструкції з експлуатації, що постачаються разом із комп’ютером.
 • Якщо для динаміка раніше було створено пару з іншим пристроєм, вимкніть функцію BLUETOOTH на іншому пристрої.
 1. Увімкніть динамік.

  Індикатор (живлення) засвітиться білим.

  Індикатор (BLUETOOTH) починає блимати білим.

  Під час увімкнення динамік намагається встановити підключення BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу з увімкненою функцією BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, а індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Якщо необхідно підключити інший пристрій BLUETOOTH, завершіть поточне підключення BLUETOOTH через наразі підключений пристрій BLUETOOTH.

 2. Знайдіть динамік на комп’ютері.
  1. Виберіть у меню «Пуск» пункт [Desktop].

  2. Проведіть мишею у правій частині екрана (якщо використовується сенсорна панель, проведіть пальцем від правого краю екрана) та виберіть пункт [Settings] серед ключових кнопок, що відображаються.

  3. Коли відображаються ключові кнопки [Settings], клацніть [Control Panel].

  4. Коли відображається значок [All Control Panel Items], виберіть пункт [Sound].

   Якщо замість значка [Control Panel] з’являється екран [All Control Panel Items], виберіть пункт [Large icons] або [Small icons] в меню [View by] у верхньому правому куті екрана.

  5. Перевірте пункт [SRS-XB30 Stereo] на екрані [Sound].
   • Якщо поруч із пунктом [SRS-XB30 Stereo] відображається зелена позначка, перейдіть до кроку .

   • Якщо поруч із пунктом [SRS-XB30 Stereo] не відображається зелена позначка, перейдіть до наступного кроку (підкрок 6).
   • Якщо пункт [SRS-XB30 Stereo] не відображається, клацніть правою кнопкою миші на екрані [Sound] і виберіть пункт [Show Disabled Devices] у меню, що відобразиться. Потім перейдіть до наступного кроку (підкрок 6).

  6. Клацніть правою кнопкою миші [SRS-XB30 Stereo] і виберіть пункт [Connect] у меню, що відобразиться.

   Коли динамік підключено, поруч із пунктом [SRS-XB30 Stereo] на екрані [Sound] відображається позначка. Перейдіть до кроку .

   Якщо неможливо клацнути [Connect] для пункту [SRS-XB30 Stereo], виберіть значення [Disable] для пункту [Default Device], який відмічено зеленою позначкою.

 3. Переконайтеся, що індикатор (BLUETOOTH) перестав блимати та почав постійно світитися.

  Коли динамік підключено до комп’ютера, індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Можна прослуховувати музику з комп’ютера.

Підказка

 • Описана вище операція є прикладом. Для отримання більш детальної інформації див. інструкції з експлуатації, що постачаються із комп’ютером.
 • Якщо ввімкнено функцію очікування BLUETOOTH, динамік автоматично вмикається за допомогою пристрою BLUETOOTH і встановлюється підключення BLUETOOTH.

Примітка

 • Коли динамік автоматично підключається до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє, функція BLUETOOTH може працювати неправильно. У такому разі завершіть підключення BLUETOOTH за допомогою підключеного пристрою BLUETOOTH і повторно встановіть підключення.
 • Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка. Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.